Delades ut parallellt med Nobelpriset ??!

Detta skrevs i tidningen :

Priset kom som alltid, att delas ut under pompa och viss ståt under Nobeldagen vid korvkiosken mitt emot Stockholms Stadshus. Den berömda Stadshusgrillen. Det är någon som har tingat på lokalen rakt över gatan denna dag. De e väl nån förening.

Detta nobla pris delades ut 3 gånger under 80-talet. Årets Alfred utannonserades första gången i nr 9, 1986 så här :

Stiftelsen Svenska MAD har beslutat att från och med i år till förtjänta personer dela ut ALFRED-statyetten. Se bild på nostalgisidan.

VEM FÅR ÅRETS ALFRED ? Jo, vederbörande skall ha gjort sig allmänt känd för yttranden eller gärning som står i överensstämmelse med vad Svenska MAD står för.

Den första som vann Årets Alfred 1986 var Leif Boork. Alf Woxnerud berättade att han, Boork alltså, skickade ut Djurgården IF:s hockeylag i skogen där de skulle äta sig mätta på rötter och bär. Ovanligt nytt kulinariskt grepp som hedrades på detta sätt ! (tillhörande bild nedan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Boorks statyett!!

1987 vann Ingvar Oldsberg. Han tilldelades detta för minnesvärda insatser inom underhållningssektorn i svensk televisionsverksamhet.

Detta skrevs :

"Blotta idén att låta ett tåg rusa fram genom landskapen med sådan hastighet, att naturen synes stå som en Ulbrecht-skapelse utanför kupéfönstret skulle, enbart den, kunna meritera hr Ingvar Oldsberg till Priset, även om man bortsåge från hans drumlighet mot de medverkande i åsyftade TV-program".

 

 Ingvar med sitt Alfredpris!

 

Ingvar med sitt Alfredpris!                       

 

1988 vanns priset av hallåmänniskan, programledaren i TV m.m. Hans Waldenström. Juryn motiverade detta med : Priset ges till herr Waldenström för hans trivsamt vinnande leende även då han hallåar fram ett program om världstragedier, globala katastrofer och - tja, vad ni vill !

Men--Waldenström hämtade inte sin Alfredstatyett....Urrkk!!

 

Priset påannonserades i nr 11 1989 men när vi tittar framåt i 1990 års blaskor, så dyker det inte upp något mer om detta fashionabla pris?

Undrar om priset falnade enär Alf Woxnerud slutade vid blaskan i mitten 1989 ?

 

ALLTSÅ --- ENDAST 3 STYCKEN ÅRETS ALFRED DELAS UT !

 

 

 

 

 

Det berömda Alfredpriset som delades ut tre gånger. EN pristagare hämtade inte sitt pris! Den statyetten finns nu hos samlarfantasten Bernd Engel, Schweiz.

HÄPP !