Utgivningsnummer 278 - 309.

Nr 1 1990

Nr 2 1990

Nr 3 1990.

Nr 4 1990. Alfredgubben på framsidan anspelar på fotbolls-VM som gick i italien den sommmaren.

Nr 5 1990.

Nr 6 1990.

Nr 7 1990.

Nr 8 1990.

Nr 1 1991.

Nr 2 1991.

Nr 3 1991.

Nr 4 1991.

Nr 5 1991.

Nr 6 1991.

Nr 7 1991.

Nr 8 1991.

Nr 1 1992.

Nr 2 1992.

Nr 3 1992.

Nr 4 1992.

Nr 5 1992.

Nr 6 1992.

Nr 7 1992. Extra tjockt festligt Jubileumsnummer 300.

Nr 8 1992.

Nr 1 1993.

Nr 2 1993.

Nr 3 1993.

Nr 4 1993.

Nr 5 1993.

Nr 6 1993.

Nr 7 1993.

Nr 8 1993. Sista numret (309) av Svenska MAD.

Svenska MAD... tar ner skylten. På baksidan en bild av AE Neumann med en tår i höger öga. Han säger : Nu - är jag dyster!" Samma framsida användes till nr 3 1963 (17).